Nationell yrkesutbildning (NY) – en ny form av vuxenutbildning på Movant

Under våren 2024 beslutade regeringen om att genomföra en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Denna utbildningsform har fått namnet Nationell Yrkesutbildning, förkortat NY.

Snabbare väg till arbetslivet

Syftet med utbildningsformen är att skapa en väg för studerande att snabbt komma i arbete inom yrken där kompetensbristen är stor. Denna typ av gymnasial yrkesutbildning kommer att likna yrkeshögskolans modell, som kännetecknas av ett stort engagemang och samarbete med arbetslivet samt praktik (LIA) i utbildningen.

Under praktikperioden får du som studerande praktisera yrket med stöd av handledare på den arbetsplats som du befinner dig på. Det ger en möjlighet för dig att knyta kontakter i branschen och påbörja din framtida yrkeskarriär.

MYH har beviljat totalt 38 utbildningar av 86 ansökningar för att bedriva utbildning inom det nya ramverket. Två av dessa hamnar hos Movant.

Nationella Yrkesutbildningar (NY) hos Movant

Movant har fått förtroendet att bedriva två utbildningar i denna första utbildningsomgång där båda läses på heltid:

Under studietiden varvas teori med praktisk övning och lärande i arbete (LIA). Båda utbildningarna är avgiftsfria och studiestödsberättigande.