Foto: Love Strandell

Movant lanserar digitala säkerhetsutbildningar för Måleriföretagen i Sverige

Inom måleriyrket finns lagstadgade krav på certifieringskurser för att yrkesverksamma ska utföra arbetet på ett säkert sätt. För att öka tillgängligheten lanserar Måleriföretagen i Sverige nio digitala certifieringsutbildningar som komplement till platsbundna kurser. De digitala kurserna är framtagna av utbildningsföretaget Movant.

För att stödja medlemmarnas arbetsmiljö- och kvalitetsarbete så erbjuder Måleriföretagen i Sverige ett brett utbud av utbildningar.

- Våra medlemsföretag har löpande behov av kompetensutveckling för sina medarbetare, men svårt att hitta tid för utbildningar. Då är flexibla onlineutbildningar en bra lösning. Det gör även att kurserna blir mer tillgängliga för företag utanför storstadsregionerna, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen i Sverige.

De nya utbildningarna är digitala med bland annat instuderingsfrågor som går att göra hemma vid en dator. Utbildningen avslutas med ett digitalt prov och deltagaren får omedelbar återkoppling på provresultatet. I några av utbildningarna ingår praktiska moment som kan göras på något av Movants utbildningscenter som finns över hela Sverige. Godkända kursdeltagare får certifieringen automatiskt registrerad i kompetensdatabasen och branschens elektroniska personalliggare, ID06.

- De digitala utbildningarna passar många företagare i branschen eftersom man inte är bunden av vissa tider. Utbildningarna är dessutom gjorda så att de går att genomföra oavsett språkkunskaper eller studievana, säger Per Nygård, ansvarig för Movant Säkerhetsutbildningar.

Utbildningarnas tekniska plattform har byggts i samarbete med AcadeMedia EdTech och Cortexio som är specialister inom utbildningsteknologi.

De digitala certifieringsutbildningarna som erbjuds är följande:

  • Ställningsbyggnad
  • Mobila arbetsplattformar
  • Fallskydd
  • Säkra lyft
  • Härdplastutbildning
  • Brandfarliga arbeten
  • Kvarts - stendamm i arbetsmiljön
  • Information om riskerna med asbest
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kontaktperson

Per Nygård, ansvarig för säkerhetsutbildningar på Movant
T: 0767-64 33 67
E: per.nygard@movant.se

Fakta

Om Måleriföretagen i Sverige
Bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Har 1200 medlemsföretag som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen.

Om certifieringsutbildningar
En certifieringsutbildning är en utbildning där befattningsområdet kunskapssäkras i en väl definierad utbildningsplan. Arbetsmiljöverket kräver att de som leder eller utför arbete med skadliga ämnen har fått utbildning och använder rätt utrustning. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.