Bild hjärtstartare Zoll AED Plus
Foto: Zoll

 Movant inför hjärtstartare på samtliga enheter

Hjärt- och lungfondens undersökningar visar att 8 av 10 arbetsplatser i Sverige saknar hjärtstartare. För att öka tryggheten på arbetsplatsen inför nu Movant hjärtstartare på samtliga enheter och skolor runtom i landet, där fokus också ligger på utbildning och bra rutiner för att kunna öka chanserna för återupplivning efter hjärtstopp.

Införandet av hjärtstartare på samtliga enheter är en del av Movants kvalitetsarbete för att se till att både anställda och elever har en god och säker arbetsmiljö. Med hjärtstartare tillkommer tydliga rutiner och beredskap för att agera vid hjärtstopp, och att fler ska både kunna och våga gripa in när olyckan väl är framme.  

– All personal och alla elever på Movant ska gå HLR-utbildning. Nu kompletterar vi med en robust hjärtstartare för att förstärka insatserna vid ett eventuellt hjärtstopp i anslutning till våra lokaler, berättar Johan Melén, Movants Regionchef i södra Sverige. 

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp och att ha både HLR-utbildningar och hjärtstartare på plats kan rädda liv om något oförutsägbart skulle inträffa.  

– Hjärtstartaren är självinstruerande och ska kunna användas utan medicinsk utbildning och medverkan av utbildare. Då det är krav att samtlig personal på våra enheter ska kunna HLR ökar vi vår insatsförmåga och kan med detta verktyg ge högkvalitativ HLR, fortsätter Johan. 

Samtliga elever på Movant erbjuds HLR-utbildning och via Movant Säkerhetsutbildning finns också kurser framtagna för arbetsplatser eller för den som vill bli instruktör och därmed kunna utbilda andra i Hjärt- och lungräddning. Du kan boka in ditt utbildningstillfälle via Movant Säkerhetsutbildningar.