Movant i Växjö utbildar eftertraktade kyl- och värmepumpmontörer

Movant har utbildningen Kyl- och värmepumpmontör i Växjö som anordnas på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Och det är ingen tvekan om att utbildningen ligger rätt i tiden. – Branschen skriker just nu efter folk och under de närmsta fem åren kommer det att finnas en mycket stark efterfrågan på kyl- och värmepumpsmontörer, säger Abbas Alwaily, yrkeslärare vid utbildningen.

Även Tony Avander, platschef, tror på en ljus framtid för kyl- och värmepumpsmontörer. Genom den cirka 52 veckor långa utbildningen får eleverna dessutom ett flertal intyg och certifikat som gör dem extra attraktiva på arbetsmarknaden. 

– Utbildningen är verkligen eftertraktad, och för de som har gått den finns stora möjligheter. I takt med att samhället utvecklas och ställer högre krav på energibesparing och effektivitet, stiger behovet av skickliga tekniker och montörer som kan kyl och värme bra. Dessutom är den Europeiska marknadaden stor. Den som är utbildad och som har certifikat, har möjligheten att jobba i hela Europa, berättar han. 

En annan orsak till utbildningens växande betydelse är den senare tidens digitala utveckling.  

– På grund av de digitala systemen har branschen blivit allt mer avancerad. Till exempel ställs högre krav på kunskaper inom styrreglering. Våra elever får en bred grundutbildning där styrreglering ingår och där de bland annat får lära sig hur de digitala systemen fungerar, säger Abbas och förklarar vidare att utbildningen innehåller så mycket mer än bara kyl- och värmeteknik. 

– Många känner inte till vilka ämnen som ingår. Mer än 60% av yrket handlar faktiskt om el, mekanik, kompressorer och styrreglering, säger han. 

Och han vet vad han talar om. Abbas har själv arbetat med kyl- och värmepumpar i mer än 18 år, inte bara i Sverige, utan även i Danmark och Irak. Han har en lång erfarenhet som kyltekniker men också som civilingenjör och lärare.  

– Eftersom jag har erfarenhet av yrket från flera länder, kan jag bidra med olika perspektiv på ämnet. På grund av erfarenheten som jag har, kände jag att det var viktigt att bli lärare. Jag vill dela med mig av min kunskap och jag gillar att lära ut till andra, säger han.  

Abbas har än så länge bara arbetat en kortare tid vid Movant men har redan idéer kring hur både utbildningen och branschen skulle kunna förbättras. 

– Vid Movant känner jag att jag har möjlighet att utvecklas. Jag planerar till exempel att bygga ett eget program för felsökning. Det är en möjlighet som jag inte har haft på andra arbetsplatser och något som jag tror kan utveckla branschen på lång sikt. På det här jobbet känner jag att jag gör något positivt, inte bara för eleverna utan också för samhället. 

Eftersom utbildningen är så komplex med både teoretiska och praktiska moment får de som söker först gå en orienteringskurs där de introduceras till yrket. Samtidigt prövas elevernas kunskaper inom bland annat svenska, matematik, engelska och IT. 

– Vi gör en kartläggning för att försöka ringa in de som är mest lämpade att fullfölja utbildningen. Under provperioden bedömer vi också elevernas praktiska handlag och deras sociala kompetens. Den sociala kompetensen är viktig eftersom det är fråga om ett serviceyrke som innebär många kontakter med både privatpersoner och företag, förklarar Tony.  

Här kan du läsa mer om yrkesutbildningen Kyl- och värmepumpmontör som ges via Arbetsförmedlingen: https://movant.se/vaxjo/utbildningar/kyl-och-varmepumpmontor/