Distributionselektriker Yh-utbildning

Movant erbjuder YH-utbildningen distributionselektriker

Movant startar YH-utbildningen distributionselektriker hösten 2022. Utbildningen sker på distans med sex träffar och bedrivs från Umeå. Behovet av distributionselektriker ökar i och med stora pensionsavgångar och klimatomställningen som innebär ökad elektrifiering inom många samhällsområden. Utbildningen distributionselektriker tillsammans med förra årets tilldelning fordonstekniker el/IT stärker Movants ställning inom både klimatomställningen och den ökande elektrifieringen i samhället. Tilldelningen innebär möjligheten att bygga upp verksamheten och yrkeshögskolan ytterligare samt förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens.

Enligt Energiöverenskommelsen ska 100% av elproduktionen vara förnybar år 2040 och redan 2030 ska energianvändningen vara 50% mer effektiv. Yrkeskompetensen som Movants YH-utbildning till distributionselektriker ger svarar direkt mot arbetsmarknadsbehovet som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete.  

Sverige har dessutom ett behov framåt av att ytterligare bygga ut elnätet bland annat på grund av växande städer, bristande överföringskapacitet, digitalisering och industriell produktion. Fler och nya energislag är att vänta och därmed nya elproduktionsanläggningar - och det är el som behöver distribueras och underhållas. Det är därför med stor stolthet Movant är en del av att säkra kompetensförsörjningen i Sverige och att förse branschen med fler utbildade distributionselektriker med rätt kompetens. 

Ansökan öppnar den 1 februari och utbildningen startar höstterminen 2022.