Foto: Movant

Modiga medarbetare bidrog till positiv förändring

När Mira Luks i november 2019 började som rektor på Movant i Borås var det tydligt för henne att det krävdes förändring på skolan. Skolan som erbjuder yrkesutbildning för vuxna hade en ganska tuff arbetsmiljö och det saknades struktur och ramar för medarbetarna att förhålla sig till. Mira satte snabbt igång ett arbete med skolans värdegrund för att få till en förändring.

Tack vare engagemang och mod från medarbetarna har skolan sett en snabb utveckling i positiv riktning. Resultaten för både medarbetarenkäten och elevenkäten har på kort tid sett en tydlig förbättring. Det har även elevernas resultat gjort.

- Det var tydligt från början att arbetsgruppen ville se en förändring. Därför har det gått fort att få till den. Det är människorna på en arbetsplats som tillsammans skapar arbetsmiljön. Man tillbringar 8-9 timmar om dagen på jobbet, då ska man må bra när man är där och känna stöttning från sina kollegor. Vi har lyckats skapa en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs och stöttar varandra, säger Mira Luks, Rektor på Movant i Borås.

Tog hjälp av AcadeMedia Academy

I värdegrundsarbetet fick skolan hjälp av AcadeMedia Academy, AcadeMedias center för intern kompetensutveckling. Arbetsgruppen sågs en gång i månaden för att diskutera olika områden inom värdegrund och didaktik. Till varje träff fick medarbetarna uppgifter som skulle testas i verksamheten. Det kunde vara en så enkel sak som att säga hej och hejdå till varandra vid dagens slut eller hälsa på alla elever vid namn och se vad det gav för reaktion. På träffarna diskuterade man sedan reaktionen och förändringen som det gav.

- Övningarna var små praktiska saker som man kan ta med sig i vardagen. Det låter kanske banalt men det är små saker som tillsammans gör storverk. Genom arbetet med värdegrunden har vi skapat en kultur där det är högt i tak, medarbetarna mår bättre på jobbet och vågar testa nya saker. Vi gick från en arbetsplats där man inte öppnade upp, till en arbetsplats där det finns en grundtrygghet som är oerhört viktigt på en skola. Det ger ringar på vattnet och eleverna känner av det, säger Mira Luks.

Stort engagemang och samtal som inte ville ta slut

Engagemanget hos arbetsgruppen har varit stort genom hela processen berättar Mira Luks.

- Mötena gav väldigt bra dialog och ledde även till fortsatta diskussioner efter varje möte. Medarbetarna satt gärna kvar och pratade en timme efter att mötena var slut. Man ville inte avsluta utan hade hela tiden mer att säga. Det var härligt att se det engagemanget och viljan att tillsammans skapa en bättre skola för alla.

Till en början fokuserade mötena mycket på struktur och skolans uppdrag för att sedan gå över till mer mjuka värden. Ett upplägg som även visat sig hjälpa till att bibehålla den positiva förändringen.

- Eftersom arbetet med värdegrunden inleddes med fokus på struktur och skolans uppdrag har resultatet blivit en förbättrad struktur för hur vi arbetar på skolan. Det innebär i sin tur att förändringen upprätthålls och förstärks kontinuerligt genom hur vi jobbar i vardagen. Ett exempel på det är att vi arbetar mycket med kollegialt lärande där vi delar goda exempel med varandra, säger Mira Luks.

Tydliga resultat och Formel 1 fart framåt

Resultatet av förändringsarbetet är tydligt och syns i både medarbetarundersökning och elevenkät. Dessutom har elevernas resultat förbättrats rejält.

- Det kändes väldigt bra att kunna visa elevenkäten för medarbetarna, då kunde vi visa hur viktiga de är. Resultatet visar tydligt att om vi som jobbar på skolan mår bra och trivs så gör eleverna det också, vilket innebär att alla vinner på det arbetet vi gjort tillsammans. Nu fortsätter vi vår gemensamma resa, som är långt ifrån över. Vi brukar säga att vi är som en Formel 1-bil som bara drar framåt, säger Mira Luks.