Bild: Movant

Lyckat instruktörskoncept ger skolor ökad flexibilitet

Konceptet innebär att medarbetare på skolor och företag går en instruktörsutbildning via Movant Säkerhetsutbildningar, för att därefter kunna hålla certifieringskurser i egen regi. Det ger skolor och företag möjligheten att självständigt utföra certifieringsutbildningar, när det passar, utan att vara beroende av en extern aktör.

Nu har färdigutbildade, lokala instruktörer på Movant, Praktiska gymnasiet och Hagströmska gymnasiet på flera håll i landet utbildat elever i kurserna Mobila plattformar, Säkra lyft och Fallskydd.

– Det är en glad och positiv stämning bland instruktörerna. De flesta upplever att det är smidigt och att man nu slipper anpassa sig och kan köra kurser precis när det passar lärare och elever, berättar Movant Säkerhetsutbildningars projektledare Martina Gramkou-Witt. 

Som företag och skola kan det vara utmanande att hitta tider som passar både verksamheten och externa instruktörer för att utföra certifieringsutbildningar. Instruktörskonceptet ger ökad flexibilitet och bättre anpassningsmöjligheter för att kunna utbilda när det schemamässigt passar verksamheten. 

Vill ni som skola eller företag utbilda egna instruktörer och bli en del av vårt koncept? Läs mer på Movant Säkerhetsutbildningars hemsida.