Foto: Pexels.com

Kvalitetsarbetet i fokus när Movant växer

De senaste tre åren har Movant tagit plats som en av Sveriges största yrkesutbildningsaktör för vuxna. I takt med expansionen, där YH-utbildning är det senaste affärsområdet, satsas ännu mer på kvalitetsarbetet. Som ett led i detta tillsätts en kvalitetschef med ny organisation.

Movant har under mer än ett decennium arbetat för att jobbdrömmar ska bli till drömjobb. De senaste tre åren har företaget tredubblats och för att bibehålla elevnöjdhet (94% av Movants elever anser sig ha uppfyllt sina mål med studierna) och medarbetarnöjdheten (91% av Movants anställda rekommenderar arbetsplatsen) tillsätts den nya tjänsten Kvalitetschef. Ny kvalitetschef blir Petra Rydbacken, tidigare regionchef väst som har drivit Movants kvalitetsarbete framåt i sin roll som kvalitetsansvarig. 

– För oss är elev- och medarbetarnöjdhet vårt existensberättigande så det är självklart att kvalitetsarbetet behöver ta större plats i vår utveckling framåt och att vi genom rekryteringen av en kvalitetschef ger utrymme i både tid och resurser för att ytterligare avancera arbetet, säger Patrik Henriksson, utbildningsdirektör på Movant. 

Som ett led i utvecklingen av Movants kvalitetsarbete kommer fokus ligga på bibehållen elev- och medarbetarnöjdhet och att vidareutveckla läroplattformen, intranätet, enkäter och administration. Dessutom satsar Movant vidare på affärsområdena YH och digitala utbildningar. Movant innehar ISO 9001 samt 14001 certifieringar och är av Utbildningsföretagen godkänd utbildningsanordnare.  

– Det är både utmanande och fantastiskt roligt att få fokusera på kvalitetsarbetet till 100 %. Våra elever och deltagare och deras utbildningsresa är vårt huvuduppdrag och genom denna satsning kommer vi att nå ännu längre i arbetet att hålla hög och jämn kvalitet i alla våra utbildningar, säger Petra Rybacken, kvalitetschef på Movant.  

Fortsatt hög elevnöjdhet är en högt prioriterad punkt när den nya arbetsgruppen tar form.  

– Våra studerandes väg mot sitt mål är det absolut viktigaste vi gör och nu kommer min tid vara dedikerad till detta. Nu kan vi bygga ett ännu starkare kvalitetsteam som i alla aspekter kan stötta våra verksamheter att göra just denna resa än bättre fortsätter Petra. 

Ny regionchef väst blir Mira Luks som tidigare varit enhetschef i Borås och Skövde. 

– Det känns såklart väldigt roligt. Det är ett intressant och brett uppdrag som jag nu får axla efter Petra, som gjort ett fantastiskt arbete för regionen, säger Mira Luks, regionchef väst. 

Region väst är Movants största region både till antalet elever och geografisk spridning och sträcker sig över hela Västra Götaland, Halland och Småland. 

– Det jag till en början vill fokusera på är det kollegiala samarbetet i väst på de olika skolenheterna. Se över möjligheterna för gemensamma projekt för ledning, lärare samt deltagare, avslutar Mira. 

Förändringarna trädde i kraft den första oktober.