Foto: Movant

Brandfarliga arbeten tillgänglig som digital kurs fram till 30 september 2021

Movant Säkerhetsutbildningar erbjuder möjligheten att genomföra utbildningen Brandfarliga arbeten digitalt fram till 30 september 2021. Det är en åtgärd för att utbildningen ska kunna genomföras trots rådande omständigheter vilket har gett positiv respons bland deltagare.

– Utbildningen Brandfarliga arbeten har blivit väldigt populär då digitaliseringen av den möjliggör för deltagare att genomföra den hemifrån, något som underlättar i dessa tider, säger Martina Gramkou-Witt, projektledare för Movant Säkerhetsutbildningar. 

Under det senaste året har företag och verksamheter hittat innovativa lösningar för att möta den nya vardagen. Några av de tydligaste förändringarna som skett är digitaliseringen - från arbetssätt och utbildningar till möteskultur. En av de certifieringskurser som Movant Säkerhetsutbildningar just nu erbjuder digitalt är Brandfarliga arbeten. Utbildningen, som tidigare bara skett “på plats”, har redan haft sina första deltagare som upplever den både lärorik och lätt att ta till sig.  

Utbildningen krävs för alla som borrar, sågar eller värmer i sitt arbete på tillfälliga arbetsplatser. Det innebär att alla yrkesgrupper på byggarbetsplatser inklusive service- och reparationsjobb i mindre fastigheter, behöver utbildningen. Fram till den 30 september kan både företag och skolor boka digitala utbildningstillfällen via Movant Säkerhetsutbildningars hemsida. Kommande digitala utbildningstillfälle är 3 juni.