Bild på Utbildningsdirektör Patrik Henriksson
Foto: Movant

Arbetsmarknadsutbildning till kyl-och värmepumptekniker öppnar på sex orter i landet

Arbetsförmedlingen har tilldelat Movant uppdraget att leverera utbildningen kyl- och värmepumptekniker på sex orter runt om i Sverige. Branschen lider idag av kompetensbrist och framtidsutsikterna för jobb efter utbildningen är goda.

– Våra arbetsmarknadsutbildningar håller en mycket hög kvalitet. Nu ser vi fram emot att utbilda nya kyl-och värmepumpmontörer så att branschen får den efterlängtade kompetenspåfyllningen som behövs, säger Patrik Henriksson, utbildningsdirektör på Movant.

Arbetsförmedlingens prognos för möjlighet till arbete visa på goda utsikter och där branschen också menar att den reguljära utbildningen inte räcker till (Källa: Arbetsförmedling och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP). Utbildningen kommer starta i på sex orter i landet och första gruppen studerande beräknas kunna påbörja utbildningen redan i april.

– Det blir nyetablering i Lidköping, Växjö och Oskarshamn vilket känns extra roligt och vi kan med stolthet lägga till ytterligare utbildningsutbud i Uppsala, Stockholm och Eskilstuna, fortsätter Patrik.

Studietiden är ungefär ett år beroende på vilka förkunskaper den studerande har. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vem som blir antagen men det går alltid bra att höra av sig till Movant för mer information.