Bild: Movant

70 000 personer saknas inom techsektorn år 2024 

TechSverige uppmärksammar i sin rapport ”IT-kompentensbristen 2020” att 70 000 personer saknas inom techsektorn år 2024 om inte särskilda insatser görs. Samhällets digitalisering har gjort att 6 av 10 nya jobb som skapats i Sverige mellan 2010 – 2016 varit inom tech. Bristen finns inom flera områden men primärt inom back-end, front-end och DevOps, likaså data science, IT-säkerhet och spelutveckling.

Vuxenutbildningen till nätverkstekniker är en del av att möta kompetensbristen och förbättra framtidsutsikterna när det kommer till att förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens. 

– Då vi är ensamma om att utbilda på denna nivån i Sverige är vi en av få som kan försörja behovet av arbetskraft på vuxenutbildningsnivå. Med både branschråd och de anpassningar vi ständigt genomför är utbildningen alltid uppdaterad för att möta arbetslivets behov. Vi erbjuder individer en chans att nå en anställning inom en bransch där de annars inte skulle få in en fot, berättar Anders Domagala, Enhetschef på Movant i Lund.  

TechSverige nämner i rapporten behovet av att säkra att digitalisering genomsyrar kunskapsinnehållet i utbildningar och vikten av att motivera elever att fullfölja studierna. Att motivera elever oavsett vilken nivå de befinner sig på och få fler personer att intressera sig för och ta steget till techjobben står högt på agendan för skolan i Lund.

– Vårt fokus ligger på att nå målen för alla kurser och dess betygskriterier. Samtidigt ger vi elever med eget driv och ambitioner en chans att nå långt bortom dessa mål, exempelvis genom att ge elever egna IT-projekt att driva samt genom att skräddarsy utbildningsupplägg utifrån elevers intresse, fortsätter Anders. 

Möjligheten att som vuxen skola om sig eller yrkesväxla till en karriär inom tech finns i Lund. Det är en av få kommuner i Sverige som erbjuder vuxenutbildningen till nätverkstekniker via Komvux. Efter studierna berättar Anders att det finns det flera möjligheter i karriären, antingen kan man börja arbeta direkt eller studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

– Högskolorna har ett antal utbildningar som bygger vidare på det vi förser eleverna med, exempelvis till IT- forensiker, systemvetare och IT-kommunikatör. Vi har fått återkoppling från elever som gått vidare till högskolan att vår utbildning håller hög nivå - de första 2-3 terminerna är det samma som de lärt sig hos oss.  

Rapporten understryker vikten av en jämställd techsektor där det idag är 29% kvinnor som arbetar i branschen. Movant arbetar med att göra utbildningen mer attraktiv för kvinnor och tar ett krafttag för ökad jämställdhet. 

– När det gäller utveckla och göra utbildningen attraktiv för kvinnor så består vårt branschråd, där vi tillsammans med branscher och företag utvecklar utbildningen, huvudsakligen av kvinnliga representanter. Vi arbetar också med detta på våra studiebesök och när vi träffar studie- och yrkesvägledare, genom vår likabehandlingsplan och framhäver hur viktigt det är med en mer jämställd bransch, avslutar Anders.  

Utbildningen till nätverkstekniker  ger grundläggande kunskaper och färdigheter som nätverkstekniker och det är cirka 75 – 100 personer som genomför utbildningen via Movant årligen.