Jerker Ottosson svetslärare i Lund

Utbildningen där 9 av 10 får jobb

I drygt två år har svetsutbildningen funnits hos Movant i Lund och sedan start har den visat sig vara en riktig framgång. Det märks inte minst på skolan då eleverna kommer ut på praktik och 9 av 10 får sedan anställning efter utbildningen. Jerker Ottosson, lärare på svetsutbildningen i Lund, berättar om de framgångsfaktorer som bidragit till att utbildningen fått en så bra start.

Jerker pekar ut efterfrågan och behovet av utbildade svetsare som det som lett till att många elever fått jobb efter utbildningen.  
- Svetsare har blivit ett bristyrke generellt och arbetsmarknaden har nog aldrig varit mer gynnsam än nu. Majoriteten av all svetsning sker manuellt trots att tekniken utvecklats och företagen är ständigt på jakt efter lämplig kompetens. En del företag hör av sig varje vecka efter svetselever. 

Verktyg för att motivera

Det finns egenskaper och verktyg som är viktiga att ha som lärare för att motivera eleverna samt öka deras möjligheter att få anställning efter utbildningen. 
- De verktygen som är viktigast för mig som lärare är tydlighet samt att ständigt upprepa och förklara vad som förväntas av eleverna utanför skolans värld. Alla har olika förutsättningar och därför individanpassas utbildningen i möjligaste mån. Jag fokuserar på att förbättra utbildningen hela tiden så den matchar branschens krav och önskemål. Ute i branschen är det ganska tuffa tag ibland och det måste eleverna förberedas på. 

För dem som är intresserade av svetsutbildningen i Lund rekommenderas att göra ett studiebesök. Detta för att få en bra uppfattning om hela utbildningen, chans att prata med lärare och elever samt få upp intresset för att utbilda sig till svetsare. Här kan du läsa mer om svetsutbildningen.