Svetsare

Ett fritt och kreativt yrke

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter/stålkonstruktioner. En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Man använder sig av olika svetsmetoder, till exempel manuell metallbågsvetsning, MMA, gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG, gasvolframsvetsning, TIG, och gassvetsning beroende på det arbete som ska utföras. Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och det krävs då att man avlagt prov enligt standarden för svetsarprövning.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som svetsare.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen ingår kurser som Svets grund och Materialkunskap. Du kommer att få prova flera olika svetsmetoder som till exempel TIG, MIG/MAG och MMA. Utbildning tar fokus på ritningsläsning, materiallära, arbetsmiljö och hälsa samt standarder för bl.a. kvalitet och certifiering. Utbildningen avslutas med en svetsarprövning på lämplig nivå med ackrediterad tredjepartsgranskare enligt standard EN 287, eller när den nya standarden ISO 9606 träder i kraft. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Orienteringskurs
200
Svets grund
SAASVT00S
100
Tillverkningsunderlag
TILTIL01
100
Materialkunskap
MAEMAT01
100
Kälsvets 1 MMA
SAAKÄL01S
100
Kälsvets 2 MMA
SAAKÄL02S
100
Stumsvets 1 MMA
SAASTU01S
100
Stumsvets 2 MMA
SAASTU01S
100
Kälsvets 1 TIG
SAAKÄL01S1
100
Kälsvets 2 TIG
SAAKÄL02S1
100
Stumsvets 1 TIG
SAASTU01S1
100
Stumsvets 2 TIG
SAASTU02S1
100
Kälsvets 1 MIG/MAG
SAAKÄL01S2
100
Kälsvets 2 MIG/MAG
SAAKÄL02S2
100
Stumsvets 1 MIG/MAG
SAASTU01S2
100
Stumsvets 2 MIG/MAG
SAASTU02S2
100Studiepoäng totalt:

1700

Utbildningen finns i:

Halmstad/
Lund/
Varberg/