Lastbilsmekaniker

Arbetet innebär reparationer, service och felsökning av tunga fordon

Yrket som lastbilsmekaniker passar dig som vill arbeta med kraftfulla motorer, modern teknik och den senaste elektroniken. En lastbilsmekaniker utför reparationer, service och felsökning av tunga fordon. Arbetet kräver kunskap i mekanik, elektronik och IT.

Behovet av utbildade mekaniker för tunga fordon är stort. Det finns många stora aktörer på lastbilsmarknaden och de har sina egna verkstäder. Andra arbetsplatser är stora åkerier och trafikföretag.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lastbilsmekaniker. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen ingår kurser såsom Fordonsteknik introduktion, Reparationer av personbilar samt lättare transportfordon och Maskin– och lastbilsteknik – introduktion. Där kommer du till exempel få lära dig demontering och montering av bilens olika delar, utföra service, byta bromsar samt få fördjupad kunskap om bilens huvudkomponenter. Du får även lära dig om elsystemets uppbyggnad och genomföra enklare felsökning. Du kommer alternera dina studier mellan teori och praktiska övningar. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Fordons – och transportbranschens villkor och arbetsomr
FORFOD0
200
Fordonsteknik – introduktion
FODFOO0
200
Maskin – och lastbilsteknik – introduktion
MASMAI0
200
Reparation av personbilar och lättare transportfordon
PERREA0
200
Lastbilar och utrustning
MASLAT0
300
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik
MASLAI0
100
Styr – och övervakningssystem
MASSTY0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1400