Lager- och terminalarbetare

Truckbehörighet ingår!

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet.

Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca 30 v.

Ämnen
Inom utbildningen kommer du att få lära dig om inköp, lagerprocesser och maskinell godshantering. Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Lageradministration och terminallogistik
LAGLAG0
200
Lagerprocesser
LAGLAP0
200
Plocklagerhantering
LAGPLO0
100
Inköp 1
INKINK01
100
Hantering av varor och gods
GODHAT0
200
Lastbärare
GODLAS0
200
Maskinell godshantering
GODMAL0
200Studiepoäng totalt:

1200

Utbildningen finns i:

Lund/
Umeå/
Varberg/