Fastighetsskötare

Ett fritt och omväxlande yrke

En fastighetsskötare har kontakt med många människor i sitt yrke. Arbetet är fritt och omväxlande. Ofta är det tekniska problem som måste lösas. Social kompetens är viktigt i fastighetsskötarens arbete att bemöta och serva hyresgäster.

Arbetsplatsen är olika typer av större fastigheter och innebär ofta ansvar för att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar.

Mål:
Utbildningen ska ge dig som elev de grundkunskaper som krävs för att kunna söka jobb som fastighetsskötare.

Längd:
Utbildningslängd är 52 veckor.

Ämnen:
Praktisk ellära, Elkraftteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetskommunikation, Fastighetsservice VVS, Fastighetsservice byggnader, Företagsekonomi 1, Systemuppbyggnad, Värmelära, Verktygs-och materialhantering, Luftbehandling, Yttre miljö maskiner och verktyg, Yttre miljö anläggningar.
APL- Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper:
Lägst grundskola

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Bygg och anläggning 1
BYGBYG01
200
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02
200
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Värmelära
SYSVÄM0
100
Verktygs – materialhantering
VEKVEK0
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0
100
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0
100
Fastighetskommunikation
FAFFAT0
100
Fastighetsservice - VVS
FASFAE0
100
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01
100
Luftbehandling
VETLUFO
100
Yttre miljö - anläggningar
YTTYTR0
100
Yttre miljö – maskiner och verktyg
YTTYTT0
100Studiepoäng totalt:

1700