Murare

Muraryrket är ett av de äldsta inom byggyrkena. Material och tekniker har utvecklats mycket men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor. Som murare arbetar du bland annat med traditionellt mureri, slamning och putsning av fasader. 

Idag finns tekniker för att kunna jobba utomhus vintertid och inomhus arbetaren murare exempelvis med att mura spisar och dekorativa tegelväggar.

Mål:
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en murare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd BYN.

Längd:
Utbildningslängd är 44-48 veckor beroende på vilken studietakt din hemkommun bestämt. För att få veta mer om utbildningslängden, kontakta rektor på den orten där du vill studera.

Ämnen:
Husbyggnadsprocessen, olika husbyggnadskurser samt specialkurser inom mureri. APL-Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper:
Lägst grundskola

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Bygg och anläggning 1
BYGBYG01
200
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02
200
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0
200
Husbyggnad 1
HUSHUS01
100
Husbyggnad 2
HUSHUS02
200
Husbyggnad 3 - ombyggnad
HUSHUS03
200
Mur – och putsverk 1
MURMUR01
100
Mur – och putsverk 2
MURMUR02
100
Mur – och putsverk 3
MURMUR03
100
Specialyrken 1
HUBSPC01S
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1600