Betongarbetare

Betongarbetaren armerar och gjuter golv, väggar och pelare. Arbetet innebär också att jämna till betonggolv med olika sorters spackel.

Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement, t ex väggar eller fasadelement, som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats. Det finns många andra arbetsuppgifter, t ex väg- och brobyggen. Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men arbetet underlättas av hjälpmedel i form av t ex byggkranar och betongpumpar.

Mål:
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en betongarbetare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd BYN.

Längd:
Utbildningslängd är 48-52 veckor beroende på vilken studietakt din hemkommun bestämt. För att få veta mer om utbildningslängden, kontakta rektor på den orten där du vill studera.

Ämnen: 
Husbyggnadsprocessen, olika husbyggnadskurser samt specialkurser inom betong. 
APL- Arbetsplatsförlagt lärande ingår. 

Förkunskaper:
Lägst grundskola

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Bygg och anläggning 1
BYGBYG01
200
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02
200
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0
200
Husbyggnad 1
HUSHUS01
100
Husbyggnad 2
HUSHUS02
200
Husbyggnad 3 - ombyggnad
HUSHUS03
200
Betong 1 – lågform och platta på mark
BETBET01
100
Betong 2 – väggar och pelare
BETBET02
100
Betong 3 – bärlag
BETBET03
100
Betong 4 – golv
BETBET04
100
Specialyrken 1
HUBSPCS01
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1700