Så här söker du

Komvuxutbildning
Ta kontakt med komvuxenheten i din hemkommun eller Movants rektor i Bromma:

Anwar Jamil
070-343 79 69
anwar.jamil@movant.se

Arbetsmarknadsutbildning
Ta kontakt med din handläggare på lokalt AF-kontor eller Movants rektor i Bromma:

Anwar Jamil
070-343 79 69
anwar.jamil@movant.se