Anläggningsarbetare

Ett byggyrke med många olika arbetsuppgifter

Som anläggningsarbetare kan du arbeta med asfaltering av vägar, nedläggning av dräneringsrör, förbereda mark för byggnation, bergsarbete, men även stensättning i t ex trädgårdar.  Du kommer att få lära dig grunderna inom trä, betong, murning vilket gör att du kommer få en bred kunskapsbas. 

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många arbetsuppgifter som anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du komma att bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar med mera. Många väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll och ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt.

Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t. ex. gräsmattor, sten- eller plattgångar. Idag finns det ett stort rekryteringsbehov inom yrket på grund av stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag.

Mål:
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en anläggare. Efter kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis. Utbildningen är godkänd av Byggindustriernas Yrkesnämnd, BYN.

Längd:
Utbildningslängden är ca 40-50 veckor, men det är väldigt individuellt beroende på vilka förkunskaper du som kursdeltagare har. 

Ämnen:
Kurspaketet anpassas efter dina förkunskaper. Det innehåller dels en del programgemensamma ämnen, Bygg 1+2, inriktnings- och specialkurser som anläggningsprocessen samt gröna ytor, ledningsbyggnad och vägbygge. APL- Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Ansökan

Se Skövde kommuns hemsida för vidare information kring ansökan.

Se ansökningsblankett

Kontakt

För mer information kontakta:
Platschef
Mikael Bolinder
070 326 99 57

mikael.bolinder@movant.se

Anläggning

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Bygg och anläggning 1
BYGBYG01
200
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02
200
Anläggningsprocessen
ANLANSO
200
Anläggning 1
ANLANL01
100
Anläggning 2
ANLANL02
200
Anläggning – gröna ytor
ANLANL0
200
Anläggning – ledningsbyggnad
ANLANÄ0
200
Anläggning – stensättning
ANLANG0
100
Anläggning – vägbyggnad
ANLANN0
100
Betong 1 - lågform och platta på mark
BETBET01
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1700