Kylmontör

För dig som är intresserad av installation, reparation och service

I en kylmontörs arbetsuppgifter ingår att i olika anläggningar bygga upp och installera rörsystem för kyla, luftkonditionering och frys. Du arbetar med svetsning och hårdlödning när du fogar samman rören. Moderna kylanläggningar kan förutom kylutrustningen även bestå av datoriserade styr- och övervakningssystem. Installation av olika sorters kylsystem/ kylanläggningar kan även ingå i kylmontörens arbetsuppgifter.

Kylmontörer bör även veta hur man använder mätutrustning. Denna kunskap är viktig eftersom kylanläggningar vid installation fylls med köldmedium och kräver kontroll av tryck och temperatur.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli kylmontör inom branschen.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom kyl- och värmepumpsteknik. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Värmelära
SYSVÄMO
100
Verktygs – materialhantering
VEKVEK0
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Mät – och reglerteknik
MÄTMÄT0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – energieffektivisering
KYLKYL0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – grund
KYLKYO0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet
KYLKYC0
100
Kyl – och värmepumpsteknik – installation
KYLKYH0
200
Kyl – och värmepumpsteknik – service
KYLKYV0
200
VVS svets och lödning rör
VVIVVS0
100
Värmeteknik 1
VVIVAR01
100
Värmeteknik 2
VVIVAR02
100
Företagsekonomi
FÖRFÖR01
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1800

Utbildningen finns i:

Lund/