Fastighetstekniker

Främst arbete inomhus

Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. Yrket har blivit mångsidigare än vad det varit tidigare. Tekniska kunskaper och datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper.

En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar. 

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - FU.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Därefter får du fördjupade kunskaper inom service, elarbeten samt automation inom fastigheten. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplats förlagt lärande ingår.

Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens.Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Värmelära
SYSVÄMO
100
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0
100
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0
100
Fastighetsautomation 1
AUTFAS01
100
Fastighetskommunikation
FAFFAT0
100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
FAFINF0
100
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0
100
Fastighetsservice – elarbeten
FASFAH0
100
Fastighetsservice – ytor
FASFAV0
100
Entreprenörskap
ENTENR0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
GYARVF
100Studiepoäng totalt:

1500