Nätverkstekniker

Från sladd till nätverk på ett år

Nätverksteknikern sköter underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter.

Man kan också arbeta i en drifthall där automatik och övervakning är de vanligaste uppgifterna. På ett mindre företag har man ofta bredare arbetsuppgifter och på ett större har man ofta mer specialiserade uppgifter. Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet till att prova på några av dessa områden inom ramarna för utbildningen.

Mål
Utbildningen ska ge de grundkunskaper som krävs för att arbeta som nätverkstekniker. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Exempel på ämnen som du läser är nätverksteknik, nätverkssäkerhet, nätverksadministration och digital kommunikation. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. Främst skolförlagd utbildning.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

2

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Datorteknik 1a
DAODAT01A
100
Elektromekanik
ELRELK0
100
Energiteknik 1
ENEENE01
100
Mekatronik 1
MEKMEK01
100
Dator‐ och nätverksteknik
DAODAC0
100
Elektronik och mikrodatorteknik
ELEELR0
100
Kommunikationsnät 1
INSKOM01
100
Nätverksteknik
NAINAR0 
100
Digital kommunikationsteknik
DAODIG0
100
Administration av nätverks‐ och serverutrustning
NÄVADM0 
100
Nätverksadministration
NAINAV0
100
Nätverkssäkerhet
NAINAE0
100
Nätverksteknologier
NAINAK0
100
Support och hemservice
SUPSUP0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1500

Utbildningen finns i:

Lund/
Lund/