Personbilsmekaniker

Elektronik och IT-kunskaper allt viktigare

Som personbilsmekaniker arbetar du självständigt och är oftast specialiserad på ett visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter. Underhållsservice och byte av slitna delar är vanliga arbetsuppgifter. Moderna bilar består av komplexa system i samverkan för högsta säkerhet och komfort samt för minimal miljöpåverkan.

En stor del av yrket innebär kommunikation med bilens system för att kunna ställa rätt diagnos. Därför är det viktigt med kunskap om både mekanik, hydraulik och elektronik samt hur dessa kan samverka.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som personbilsmekaniker. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen ingår kurser såsom Fordonsteknik introduktion, Reparationer av personbilar samt lättare transportfordon. Där kommer du till exempel få lära dig demontering och montering av bilens olika delar, utföra service, byta bromsar, få fördjupad kunskap om bilens huvudkomponenter. Du får även lära dig om elsystemets uppbyggnad och genomföra enklare felsökning. Du kommer alternera dina studier mellan teori och praktiska övningar. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens.

6

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Fordons – och transportbranschens villkor och arbetsomr
FORFOD0
200
Fordonsteknik – introduktion
FODFOO0
200
Personbilsteknik – introduktion
PERPES0
200
Reparation av personbilar och lättare transportfordon
PERREA0
300
Bromsar, kaross och chassi
PERBRO0
200
Motor och kraftöverföring
PERMOT0
300
Komfort – och säkerhetssystem 1a
PERKOM01A
200
Komfort – och säkerhetssystem 1b
PERKOM01B
200Studiepoäng totalt:

1800