Så här söker du

Vi har nya kursstarter ungefär varannan månad. Fastställda starter som återstår för 2018 är den 11 juni, 6 augusti, 15 oktober och 26 november. Även under 2019 kommer vi har sex kursstarter och dessa kommer fastställas under hösten 2018.

Vårt utbildningsavtal med Lunds kommun gick ut i december 2016. Det går alltså inte söka till oss via Lunds kommun längre. Alla ansökningar måste gå via vårt avtal med Kristianstad som vi har avtal med fram till december 2019. För utbildningarna till fordons- och transportprogrammet har vi nu även avtal med Malmö kommun och dessa går därför att söka vi Malmö. Alla utbildningarna genomförs dock i Lund.

Ansökan som du lämnar in till din hemkommun kan du skriva ut från Kristianstads kommuns hemsida. Din hemkommun skickar sedan ansökan till oss om den blir godkänd och då kallar vi dig med ett välkomstbrev. Ska du söka byggutbildningen är det viktigt att du tydligt skriver på ansökan att du vill läsa utbildningen i Lund då man även kan läsa den i Kristianstad.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsblanketten för de utbildningarna man söker via Kristianstad kommun:

https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/studievagledning-och-vlc/ansokan-yrkesvux.pdf

 

För information om hur du söker för dig som är bosatt i Malmö eller vill ansöka från en annan kommun än Malmö till de utbildningarna som finns via vårt avtal med Malmö så går det bra att ta kontakt med Vägledningscentrum i Malmö eller liknande i din hemkommun. För att göra ansökan så titta på ansökningslänken till Komvux Malmö nedan: 

www.malmo.se/komvuxansokan

 

Jobbtrappan

Kontakta din arbetsförmedlare för ett studiebesök. Vi finns på Höstbruksvägen 10.   

_NEB3101-26