Industrirörmontör

Reparation och nybyggnad

En industrirörmontör kan arbeta på större industrier med rörsystem som transporterar vätskor och gaser som ingår i den tillverkning som sker på industrin. Det som finns i rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämnen och olika typer av gaser och syror.

Som industrirörmontör kan din arbetsplats variera. En industrirörmontör jobbar både med reparationer och med nybyggnad av industrier. Som industrirörmontör måste du kunna grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av system i industrirörsanläggningar. I yrket ingår mycket arbete med svetsning.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli industrirörmontör inom branschen. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) för att kunna bli Förstklassig skola.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom svets, men även inom VVS. Du kommer sedan att inrikta dig på kurser inom vald yrkesinriktning. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplats förlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i Matematik 1, Engelska 5

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Värmelära
SYSVÄMO
100
Verktygs – materialhantering
VEKVEK0
100
Entreprenadteknik
VVIENT0
100
Sanitetsteknik 1
VVISAN01
100
VVS svets och lödning rör
VVIVVS0
100
Värmeteknik 1
VVSVÄR01
100
Industrirörteknik 1
INDIND01
100
Industrirörteknik 2
INDIND02
100
Industrirörteknik 3
INDIND03
200
VVS gassvetsning rör
VVIVVG0
100
VVS TIG-svetsning rör
INVVVI0
100
VVS svets industrirör
INVVVV0
200


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
GYARVF
100Studiepoäng totalt:

1700

Utbildningen finns i:

Lund/
Luleå/