Turistguide

Är du intresserad av att jobba med hotell, resor och upplevelser?

I den här branschen får du möta nya människor och spännande upplevelser. Du får lära dig bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Det är en rolig bransch som hela tiden växer världen över. Under utbildningstiden får du kunskap om resmål och resvägar men även om hur branschen fungerar - både nationellt och internationellt. Du får kunskap om vilka aktörer som finns och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och framtida möjligheter. 

Tanken är att du efter slutförd utbildning skall kunna arbeta med ett flertal inriktningar inom turistnäringsbranschen så som turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, resebyråarbete och försäljning. 

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som turistguide.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Under utbildningens gång får du grundläggande kunskaper i entreprenörskap, marknadsföring och försäljning, turistbyråservice och evenemang. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Engelska 6
ENGENG06
100
Entreprenörskap
ENTENR0
100
Logi
HOTLOG0
100
Konferens och evenemang
KONKOF0
100
Service och bemötande 1
SEVSEV01
100
Besöksnäringen
TURBEÖ0
100
Resmål och resvägar
TURREM0
100
Aktiviteter och upplevelser
TURAKT0
100
Hållbar turism
TURHÅL0
100
Marknadsföring och försäljning
TURMAS0
100
Reseproduktion och försäljning
TURRES0
100
Guide och reseledare
TURGUI0
100
Turistbyråservice
TURTUR0
100
Värdskap på resmålet
TURVÄR0
100
Personlig försäljning 1
FÖSPER01
100
Evenemang
KONEVE0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1700

Utbildningen finns i:

Luleå/