Frisör

Det är ett kreativt och varierande yrke där service står i fokus.

Som frisör jobbar du med alla slags människor. Det är ett kreativt och varierande yrke där service står i fokus. Du kan arbeta som egen företagare eller som anställd. Du har stora möjligheter till variation och kan specialisera dig på olika områden såsom klippning, färgning, håruppsättning, löshår, barberare m.m.
Vi förbereder våra elever för gesällprov. Delprov 1 görs efter avslutad utbildning. Branschen samordnar delprov. Utöver produktkunskap och olika tekniker inom hår innehåller utbildningen entreprenörskap, vilket är en viktig kompetens oavsett om du väljer att arbeta som anställd eller egen företagare.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som frisör. För att kunna avlägga gesällprov och bli behörig frisör krävs att du därefter har gjort 3000 timmar färdigutbildning som anställd på ett branschgodkänt frisörföretag.

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca 1 till 1,5 år.

Utbildningen

Under utbildningens gång får du grundläggande kunskaper i kurserna Hantverk introduktion, Material och miljö och Tradition och utveckling, för att sedan fördjupa dig i frisörkurserna. Med kunskaper i entreprenörskap lär du dig arbeta målinriktat och förverkliga idéer som t.ex. kan ge ekonomisk vinning eller skapa en kundkrets. Teori varvas med praktik, i skolans elevsalong och på APL-platsen. APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper

Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Hantverk introduktion
HAVHAV0
200
Tradition och utveckling
HVKTRA0
100
Material och miljö
HVKMAE0
100
Entreprenörskap
ENRENT5
100
Frisör 1
HAVFRI01
200
Frisör 2
HAVFRI02
200
Frisör 3
HAVFRI03
200
Frisör 4
HAVFRI04
200
Frisör 5
HAVFRI05
200


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1600

Utbildningen finns i:

Luleå/
Bromma/