VVS och Fastighet

Ge god service och arbeta självständigt

VVS- och Fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen. Efter utbildningen är det möjligt att direkt påbörja en yrkesbana via en lärlingsanställning eller fortsätta studera på yrkeshögskola.

För att få avlägga branschprov krävs det att du både har godkänt i dina yrkeskurser men även har med dig betyg i engelska, svenska och matematik från gymnasiet eller motsvarande.

3