Låssmed

För dig som vill montera, underhålla och laga lås

Låssmed är ett serviceyrke med mycket kundkontakt. Det är också ett hantverksyrke som kräver noggrannhet. Det är ett rörligt jobb och körkort är ofta ett krav eftersom det blir mycket bilkörning till kunderna. Vid montering kan det vara fråga om att klättra upp och ner på stegar och arbeta i olika arbetsställningar.

Låssmedsyrket växer alltmer ihop med yrket teletekniker/larminstallatör, något som ställer krav på elektronikkunnande och kunskap om de regler som styr låssmedens arbete. Arbetet går också ut på att montera in nya lås och sköta underhåll och reparationer av gamla lås, både mekaniska och elektroniska.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som låssmed. Movant följer de riktlinjer som branschen (Sveriges lås- och säkerhetsleverantörers riksförbund, SLR) tagit fram kring utbildningens innehåll.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Exempel på ämnen som du läser är Hantverksteknik där du bland annat får lära dig infällningsteknik och vad försäkringsgodkända lås innebär. Vid anställning ska man kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret som är rent. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Entreprenörskap
ENTENR0
100
Hantverk – introduktion
HAVHAV0
200
Tradition och utveckling
HVKTRA0
100
Servicekunskap
FÖSSEV0
100
Personlig försäljning
FÖSPER01
100
Hantverksteknik 1
HAVHNT01
200
Hantverksteknik 2
HAVHNT02
200
Material och miljö
HVKMAE0
100
Hantverksteknik 3
HAVHNT03
200
Hantverksteknik 4
HAVHNT04
200
Hantverksteknik 5
HAVHNT05
200
Larm -, övervaknings – och säkerhetssystem
LARLAM0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1900

Utbildningen finns i:

Halmstad/
Lund/
Bromma/