Installationselektriker

Framtiden är elektrisk

Installationselektrikern är ofta den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Man kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Det är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen.

Arbetar man med ombyggnad ingår att ta bort gamla ledningar - ett arbete som kan vara dammigt och tungt. Till hjälp i arbetet har installationselektrikern ritningar och scheman att följa. Installationselektrikern ska också göra en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur den är gjord.

 
Arbetet kan vara tungt, till exempel när man ska montera in kablar och elcentraler. Man arbetar både utomhus och inomhus, vilket innebär att man under vintertid kan arbeta ute i kyla och snö. Säkerheten är viktig och kräver att man är noggrann. Man arbetar i regel i ett arbetslag.

Mål:
Utbildningen ska ge dig som elev de grundkunskaper som krävs för att kunna söka en lärlingsanställning som elektriker. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd.

Längd:
Utbildningen är på 1700p och motsvarar cirka 48 veckor.

Ämnen:
Individuellt anpassad studieplan, sammansatt med ämnen beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Exempel på ämnen som du läser är elinstallation, motorstyrning och belysningsteknik. Utbildningsplanen är framtagen utefter ECY:s rekommendationer.

APL (arbetsplats förlagt lärande)är en naturlig del av utbildningen och förläggs i slutet av utbildningen. Denna kan variera allt från 8 veckor till tre månader.

Installationselektriker_600x690

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Datorteknik 1a
DAODAT01A
100
Elektromekanik
ELRELK0
100
Energiteknik 1
ENEENE01
100
Mekatronik 1
MEKMEK01
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Elinstallationer
INSELI0
200
Kommunikationsnät 1
INSKOM01
100
Fastighetsautomation 1
AUTFAS01
100
Data – och medianät
ELRDAA0
100
Belysningsteknik
INSBES0
100
Elmotorstyrning
INSELS0
100
Konstruktion 1
KOTKOS01
100
Larm -, övervaknings -, och säkerhetssystem
LARLAM0
100
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1700