Industrielektriker

För dig som vill ha hög- och lågspänning i vardagen

Det är viktigt att man som industrielektriker är noggrann och stresstålig. Misstag kan innebära både stora kostnader och olyckor. En viktig del av industrielektrikerns arbete är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar. Elektriska och elektroniska fel på maskinerna är det industrielektrikerns uppgift att åtgärda. Med hjälp av mätinstrument och testprogram lokaliseras felet som därefter åtgärdas.

Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar. Man jobbar även med installation och reparation av annan elektrisk utrustning. Industrielektrikern kan arbeta ensam eller om det är större jobb tillsammans med andra i arbetslag. Vid till exempel reparationer och rengöring av ställverk, där kraven på el-säkerhet är mycket hög, arbetar man aldrig ensam.

Mål:
Utbildningen ska ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba som industrielektriker

Längd:
Individuell utbildningslängd, riktlinje är 58 veckor.


 

industrielektriker_600x690

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Datorteknik 1a
DAODAT01A
100
Elektromekanik
ELRELK0
100
Energiteknik 1
ENEENE01
100
Mekatronik 1
MEKMEK01
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Elinstallationer
INSELI0
200
Kommunikationsnät 1
INSKOM01
100
Avhjälpande och förebyggande underhåll
AUOAVH0
100
Industriautomation
AUTIND0
100
Elmotorstyrning
INSELS0
100
Konstruktion 1
KOTKOS01
100
Larm -, övervaknings -, och säkerhetssystem
LARLAM0
100
Mät – och styrteknik
MÄTMÄO0
100
Allmän automationsteknik
AUTALL0
100
Servicekunskap
FÖSSEV0
100
Underhåll driftsäkerhet
DRIUND0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1900

Utbildningen finns i:

Halmstad/