Så här söker du

Vill du söka till oss gör du det via en vägledare i din hemkommun. Är du bosatt i Halmstad kommun besöker du vägledningscentrum där får du hjälp/information om hur du söker. Viktigt att göra ett besök på VLC innan ansökan för om din ansökan inte är komplett så behandlas den inte. Vi har starter fyra gånger per år:

Period 2 (februari)
Period 4 (april)
Period 8 (september)
Period 10 (november)

Ansökningsdatum och exakta startdatum uppdateras på nedan länk:

Halmstad ansökningsutbud

Om du är bosatt utanför Halmstad kommun söker du via en vägledare i din hemkommun. Det är din hemkommun som beslutar om du blir antagen till utbildningen. Du kan använda denna följande länk blankett: BLANKETT

Vill du göra ett studiebesök kontakta

Rektor
Magdalena Tegeborn O´Keeffe
0721 – 67 46