VVS-montör

Arbeta med service, ombyggnad och nybyggnation

En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Som VVS-montör jobbar du inte bara i bostäder utan din arbetsplats kan vara sjukhus, kontor och företag.

Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, t ex används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna, och givetvis även vara händig nog att utföra dom.

Mål
Då vi är Förstklassig skola följer vi de branschkrav som VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) ställer.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
I utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-teknik. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, eller motsvarande.

5

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Service och bemötande
SEVSEV01
100
Värmelära
SYSVÄMO
100
Systemuppbyggnad
SYSSYT0
100
Sanitetsteknik 1
VVSSAN01
100
Sanitetsteknik 2
VVSSAN02
100
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0
100
Entreprenadteknik
VVSENTO
100
Värmeteknik 1
VVSVÄR01
100
Värmeteknik 2
VVSVÄR02
100
VVS svets lödning och rör
VVSVVS0
100
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Elkraftteknik
ELREF01
100
Injusteringsteknik
SYSINJ0
100
VVS gassvetsning för rör
VVSVVG0
100
VVS teknik
VVSVVT0
200


Branschprov
För att få avlägga branschprov krävs det att du förutom godkänt i ovanstående yrkeskurser och gymnasiearbete även har godkänt i följande kurser:

Engelska 5 eller Engelska A, 100 p
Matematik 1 eller Matematik A, 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 eller Svenska A 100 p

Du skall även ha arbetat det antal timmar som krävs på ett företag som är medlemmar hos VVSFöretagen eller som har hängavtal VVS med Byggnads. Läs mer på www.vvsyn.se


Studiepoäng totalt:

1600