VVS och Fastighet

Ge god service och arbeta självständigt

VVS- och Fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen. Efter utbildningen är det möjligt att direkt påbörja en yrkesbana via en lärlingsanställning eller fortsätta studera på yrkeshögskola.

För att få avlägga branschprov krävs det dessutom att du förutom har godkänt i yrkeskurser även har med dig betyg i engelska, svenska och matematik från gymnasiet eller motsvarande. Movant Lund är en branschrekommenderad skola av VVSYN. 

För mer information, kontakta:
Platschef
Monika Rossing
070-255 25 10
monika.rossing@movant.se

3
  • Fastighetsvärd

  • VVS-montör

    En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra in...