Så här söker du

Är du intresserad av att börja på Movant i Borås?

Söker till oss gör du via Borås stads vuxenutbildnings hemsida.  

Där står även hur du gör som bor i en annan kommun än Borås. Bor du i Borås kan du med fördel även prata med en studie- och yrkesvägledare. Mer information hittar du här:http://www.boras.se/vux/syv