EL

Vad innebär det?

Inom elbranschen är det idag viktigt att man är ECY-certifierad elektriker. Det är ett bevis på att du har de kunskaper som anses vara minimumkravet för att arbeta som installationselektriker och innebär även att du har rätt till full lön (utan certifikat har du ingen rätt att få full lön enligt kollektivavtalet). Har du redan nödvändig kompetens men inget certifikat så måste du styrka detta – då behöver du validera dina befintliga kunskaper.

Hur går det till?

När du blivit antagen till en validering genomförs först en kartläggning. Där får du träffa din lärare och ni går tillsammans igenom vad du gjort inom ditt yrke. Därefter får du svara på frågor som är relaterat till din yrkesbakgrund. Det är viktigt att du inför detta möte har med dig all eventuell dokumentation som kan visa på dina kunskaper eller erfarenheter inom ett yrke. Efter cirka 2-3 dagar har läraren tillräcklig kunskap om du ska gå vidare i din validering. Anses du har rätt kunskaper följer 2-5 dagar av olika praktiska och teoretiska test. Efter avslutad validering får du ett valideringsintyg som visar på vilka kunskaper du har inom ditt yrke, och eventuellt vad du behöver komplettera med.

 

Movant är av Branschen godkänd att genomföra validering. För mer info om godkända validerare och vad branschen anser om validering – se HÄR

Elektriker_rygg_vit_v_sarg