Reservdelsspecialist

Tar fram de reservdelar som behövs

Som reservdelsspecialist arbetar du med reservdelar till fordon. Om du väljer att arbeta på en märkesfirma handlar arbetet mycket om att förse verkstadens mekaniker med reservdelar. Du behöver därför känna till hur en mekaniker jobbar.

En annan viktig del av yrket är rådgivning till kunder om rätt reservdelar och olika alternativ. I arbetet med försäljning är det bra om du gillar att möta människor och att hjälpa dem.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som reservdelsspecialist. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Inom utbildningen ingår kurser som Fordonsteknik introduktion, Plockhantering och Servicekunskap. Där kommer du få lära dig fordonsuppbyggnad och funktion samt hantering av både gods och kunder på ett professionellt sätt. I utbildningen varvas praktik och teori medan du testar vad som passar dig bäst att jobba med; reservdelar till personbilar, lastbilar eller arbetsmaskiner. Du kanske rent av väljer att arbeta med försäljning av begagnade reservdelar. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Fordons – och transportbranschens villkor och arbetsområden
FORFOD0
200
Fordonsteknik – introduktion
FODFOO0
200
Personbilsteknik introduktion
PERPES0
200
Maskin och lastbilsteknik
MASMAI0
200
Maskinell godshantering
GODMAL0
200
Lageradministration och terminallogistik
LAGLAG0
200
Plockhantering
LAGPLO0
100
Servicekunskap
FÖSSEV0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
GYARFT
100Studiepoäng totalt:

1500

Utbildningen finns i:

Varberg/