Industrielektriker

För dig som vill ha hög- och lågspänning i vardagen

En industrielektriker kan vara anställd på en större industris elavdelning eller i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Man arbetar med både hög- och lågspänning. En viktig del av arbetet är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar.

Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar, samt installation och reparation av annan elektrisk utrustning. Man kan arbeta ensam eller vid större jobb tillsammans med andra i arbetslag.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Exempel på ämnen som du läser är elinstallation, industriautomation samt avhjälpande och förebyggande underhåll. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i Matematik A, Svenska A samt Engelska A, alternativt Matematik 1a, Svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Datorteknik 1a
DAODAT01A
100
Elektromekanik
ELRELK0
100
Energiteknik 1
ENEENE01
100
Mekatronik 1
MEKMEK01
100
Elkraftteknik
ELRELF0
100
Praktisk ellära
ELLPRA0
100
Elinstallationer
INSELI0
200
Kommunikationsnät 1
INSKOM01
100
Avhjälpande och förebyggande underhåll
AUOAVH0
100
Industriautomation
AUTIND0
100
Elmotorstyrning
INSELS0
100
Konstruktion 1
KOTKOS01
100
Larm -, övervaknings -, och säkerhetssystem
LARLAM0
100
Mät – och styrteknik
MÄTMÄO0
100
Allmän automationsteknik
AUTALL0
100
Servicekunskap
FÖSSEV0
100
Underhåll driftsäkerhet
DRIUND0
100


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1900

Utbildningen finns i:

Halmstad/