Personbilsmekaniker

Som personbilsmekaniker arbetar du självständigt och är oftast specialiserad på ett visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter. Underhållsservice och byte av slitna delar är vanliga arbetsuppgifter. Moderna bilar består av komplexa system i samverkan för högsta säkerhet och komfort samt för minimal miljöpåverkan.

En stor del av yrket innebär kommunikation med bilens system för att kunna ställa rätt diagnos. Därför är det viktigt med kunskap om både mekanik, hydraulik och elektronik samt hur dessa kan samverka.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som personbilsmekaniker. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN.

Längd
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper. Rikttid ca 47 veckor.

Utbildningen
Inom utbildningen ingår kurser såsom Fordonsteknik introduktion och Reparationer av personbilar samt lättare transportfordon. Där kommer du till exempel få lära dig demontering och montering av bilens olika delar, utföra service, byta bromsar och få fördjupad kunskap om bilens huvudkomponenter. Du får även lära dig om elsystemets uppbyggnad och genomföra enklare felsökning. Du kommer alternera dina studier mellan teori och praktiska övningar. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Alla börjar med en testperiod på 15 dagar. Vid behov kan man fortsätta med en basperiod på 40 dagar. Därefter kan man gå vidare till arbetsmarknadsutbildning.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens eller motsvarande.

Behörighetskrav
Svenskt B körkort.

Poängplan

Kurs
Kurskod
Poäng
Fordons – och transportbranschens villkor och arbetsområde
FORFOD0
200
Fordonsteknik – introduktion
FODFOO0
200
Personbilsteknik – introduktion
PERPES0
200
Reparation av personbilar och lättare transportfordon
PERREA0
200
Bromsar, kaross och chassi
PERBRO0
200
Motor och kraftöverföring
PERMOT0
300
Komfort – och säkerhetssystem 1a
PERKOM01A
200
Komfort – och säkerhetssystem 1b
PERKOM01B
200


Gymnasiearbete


Gymnasiearbete
100Studiepoäng totalt:

1800

Utbildningen finns i:

Skövde/
Umeå/