Är du intresserad av utbilda dig hos Movant?

Så här söker du:

Det finns fyra olika sätt att börja hos oss. Om du är arbetslös kan du gå via din arbetsförmedlare eller via Komvux. Är du intresserad av att gå en yrkesutbildning kan du söka du via Komvux. Är du företagare kan vi sy ihop ett paket för just dina behov – oavsett om det är en certifieringsutbildning eller en breddning.

  1. Är du arbetslös anordnar Movant yrkesutbildningar inom t ex bygg och fordon, vi har även arbetsprövning och stöd i ditt jobbsökande via Jobbtrappan på vissa orter.  Utbildningen bekostas av Arbetsförmedlingen och de flesta har aktivitetsstöd under sin studietid. Prata med din förmedlare vad som gäller just dig.

  2. Söker du via Komvux, får du som regel bidrag och lån via CSN för att finansiera dina studier. Vi har kontinuerliga uppstarter på vissa orter, medan andra har fasta. Även om din kommun inte är med nedan så kan du söka till oss om din hemkommun godkänner ansökan.

  3. Är du företagare anordnar Movant certifieringsutbildningar inom bland annat Heta arbeten, ställningsbyggnad och mobila arbetsplattformar. Vi kan även bredda dina eller din personals kompetenser inom t ex plattsättning, elsäkerhet samt golvläggning. Se mer under Företagsutbildningar.

  4. Du kan även söka som privatperson direkt till en av Movants skolor. Du får då finansiera dina studier själv (inget CSN) men har möjlighet att tillsammans med skolan lägga upp din egen studiegång. Kostnaden beror på inriktning och planerad studielängd. För mer information kontakta ansvarig rektor på skolan.