Travers / Kran

Nästan alla olyckor och tillbud med traverser har sin grund i okunskap. Därför är utbildning det absolut viktigaste och mest effektiva sättet att ­förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Det är enligt lag fastställt att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade ­teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Oberoende av vilken last som lyfts så är den här utbildningen aktuell för alla som hanterar traverskran, pelarlift eller telfers. Arbetsledning och ­skyddsombud som ska planera arbetet med lyftanordningarna har stor fördel av utbildningen.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
  • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker

Omfattning: 2 dagar | Intyg: Utbildningscertifikat | Pris: Offerering
Giltighetstid: 5 år| Ingår: Lunch och utbildningsmaterial

travers_kran_webb_vit_148x148px-01