Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen handlar om att förebygga brand och förhindra eller ­begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet systematiskt brandskyddsarbete skapar trygghet och kontroll över anläggningar.

Alla företag, oberoende av storlek och verksamhet, ska gå igenom sitt behov av brandskydd. Metodiskt ska man se till att det fungerar och att alla i ­organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand. Givetvis är ingen verksamhet den andre lik, varje verksamhets systematiska brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån företagets förutsättningar.

Det systematiska brandskyddsarbetet gör det lättare att både skydda medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Det kan vara totalt avgörande för ett företags fortlevnad och är dessutom en lagstadgad skyldighet.

Omfattning: Kundanpassad | Intyg: Utbildningsintyg | Pris: Offerering

systematiskt_brandskyddsarbete_webb_vit_148x148px-01