Svets

Movant Företagsutbildningar kan erbjuda företagsanpassade ­utbildningar inom svets. Efter samtal med er lämnar vi gärna förslag på hur kurspaketet kan se ut. Företagsanpassad svetsutbildning och Svetsprövning kan bokas ihop eller separat.

 


Vad erbjuder vi ?

Utbildning och assistans inom visuell kontroll och svetskvalitet
Möjlighet för företag att säkerställa genom utbildning att personalen är uppdaterad med de senaste standarderna gällande svetskvalitet.

Validering av personal
Möjlighet för bemanningsföretag att testa av kompetensen hos personer som söker jobb. Vi erbjuder verkstad, kompetens och material för att validera och säkerställa kunskap hos arbetssökande eller nyanställda.

Kan i samband med validering kompletteras med vidareutbildning.

Övervakning för certifiering
Vara behjälplig med tredjepartsgranskning av svetsarprövningar.

 

Praktisk och teoretisk svetsutbildning, paketförslag:

 - Enskild utbildning för spetskompetens
Vidareutbildning av personal inom udda material och eller tillsatsmaterial, att utifrån företagets behov med inriktning offshore/ kärnkraftverk eller annan typ av verksamhet. Tillsammans med kunden skräddarsyr vi ett paket utifrån behov och efterfrågan. Kan tillgodoses i våra lokaler samt på plats hos kund.

 - Nivåbaserad utbildning ur allmänt perspektiv, grundläggande samt avancerad svetsning i praktiken och teori
Utbildning utifrån behov och kompetens för företag som sysslar med t.ex. robotsvetsning/automatiserad svetsning eller behöver komplettera personalens manuella kunskaper. Detta är ett sätt att säkerställa kompetens vid en eventuell hög personalomsättning eller vidareutbildning av befintlig personal på svetsande företag.

 - Kontinuerlig kompetensutveckling
Vi kan assistera med kompetenshöjande utbildning där vi löpande säkerställer olika nivåer av kvalitetskrav på kompetens för svetsande personal. Detta kan ses som ett samarbete under längre period med kontinuerlig kvalitét för personal utifrån behov och kravbild. Vi behandlar exempelvis grundläggande svetskunskaper, avancerad svetsteknik samt förståelse för kvalitetssystem.  

 

Vi tar även in önskemål från kund då vi anpassar oss efter behov och produktion.

 

svets_webb_vit_148x148px-01