Skotta säkert

Flera försäkringsbolag ställer numera krav på att fastighetsägare och entreprenörer ska ha utbildningen Skotta säkert. Detta för att exempelvis arbete med takskottning är en arbetsplats som förknippas med stora risker.

Utbildningen har tagits fram i samverkan med försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer i samverkan. Syftet är att skapa ­trygghet och minimera person och egendomsskador vid snöskottning på tak. Det blir en högre kvalitet för berörda parter, vilket bland annat ­förtydligas genom att deltagarna vid avslutad utbildning är kvalitetscertifierade i Skotta säkert (de har då rätt att använda Skotta säkerts egen varselväst vid takskottning).

Kursinnehåll

  • Säkerhet på tak
  • Arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar
  • Personlig skyddsutrustning
  • Säkerhet på gatan
  • Metoder, verktyg och rutiner vid takskottningsarbete
  • Kunskapsprov (kompetensbevis)

Omfattning: 4 h | Intyg: Utbildningscertifikat
Giltighetstid: 5 år | Ingår: Utbildningsmaterial | Pris: 800:- per deltagare
(Priser anges exklusive moms.)

skotta_säkert_webb_vit_148x148px-01