Säkra lyft


LASTKOPPLARE/SIGNALMAN. 80 % av alla olyckor på en arbetsplats beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt, och därmed minska riskerna på arbetsplatsen. Den här utbildningen vänder sig till alla som är i kontakt med lyftarbete med stationära eller mobila kranar och liftar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap i Säkra lyft.

Movant Företagsutbildningars utbildning uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll. Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Kursinnehåll

  • Signaler och tecken
  • Planering och riskbedömning
  • Val av olika lyftredskap
  • Lastkoppling och mottagning
  • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
  • Säkerhetsregler och föreskrifter
  • Kontroll, underhåll och tillsyn

Omfattning: 4 timmar | Intyg: Utbildningscertifikat | Giltighetstid: Bör uppdateras var tredje år | Pris: 1 100:- per deltagare
(Priser anges exklusive moms.)

 

säkra_lyft_webb_vit_148x148px-01