Mobila arbetsplattformar

Vid arbete med mobila arbetsplattformar kan bristande kunskap och ­felaktig hantering leda till många olyckor. Med denna utbildning lär man sig att hantera mobila arbetsplattformar för att både minska antalet olyckor och onödigt slitage på material.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mobila arbetsplattformar, ­exempelvis bomlift eller saxlift. Det är ett krav att ha gått en utbildning för att få använda liftar på en arbetsplats, även om man tidigare använt dem så betyder inte det att man känner till alla riskmoment, förebyggande underhållspunkter och säkerhetsföreskrifter enligt Arbetsmiljölagen.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Liftens uppbyggnad
  • Fortlöpande och daglig tillsyn
  • Personlig skyddsutrustning
  • Praktiska övningsmoment

Omfattning: 8 h |  Intyg: Utbildningscertifikat
Giltighetstid: 5 år | Ingår: Lunch och utbildningsmaterial
Pris: 2 100:- per deltagare
Utbildningen följer Liftläroplanen (LLP).
(Priser anges exklusive moms.)

mobila_arbetsplattformar_webb_vit_148x148px-01