Heta arbeten

En utbildning i Heta arbeten behövs när det gäller allt arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning på en tillfällig arbetsplats. Det kan gälla svetsning, lödning, tätskikt på tak eller helt enkelt bearbetning med snabbgående verktyg.

För att personal ska få utföra sådana arbeten kräver försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter att de är utbildade och har ett giltigt certifikat.

Utbildningen omfattar brandkunskap, ett övergripande säkerhetstänk och har målet att deltagarna ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten. På så sätt minimeras risken för brand eller andra skador.

Kursinnehåll

  • Risker och regler som gäller för att få utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • Regler som gäller för tillståndsansvarig, hetarbetare, brandvakt
  • Regler vid tätskiktsarbete på tak
  • Ansvarsfrågor
  • Brandkunskap
  • Praktisk brandövning med handbrandsläckare
  • Hantering av gasflaskor vid brand
  • Cellplaster
  • Teoriprov

Omfattning: 8 timmar
Intyg: Utbildningscertifikat
Pris per deltagare: 2 550:- (om man är 18 år eller äldre) / 1 800:- (om man är under 18 år) 
Giltighetstid: 5 år
Ingår: Lunch & utbildningsmaterial
(Priser anges exklusive moms.)heta_arbeten_webb_vit_148x148px