Bultpistol

För att få använda en bultpistol är det av yttersta vikt att användaren har fullt tillräcklig kunskap kring det. Arbetsgivaren bör se till att arbetstagaren har fullt tillräcklig färdighet i hur man använder verktyget. Samt att användaren även känner till olycksrisker, lämpliga arbetsmetoder och skötsel av pistolen, allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Risker och säkerhet vid arbete med bultpistoler
  • Underhåll och skötsel
  • Olika typer av laddningar och spik/material
  • Personlig skyddsutrustning
  • Arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar

Omfattning: 2 timmar | Intyg: Utbildningscertifikat | Pris: På begäran

bultpistol_webb_vit_148x148px-01