Arbete på väg

NIVÅ 1 & 2. Riskerna på vägarbetsplatser är många, därför måste alla som arbetar där vara utbildade. Med rätt utbildning kan en stor del av olyckorna förebyggas.

Vistas du på vägarbetsplatser i egenskap av vägarbetare, fordonsförare eller helt enkelt besökare? Då kräver arbetsmiljölagen att alla som vistas här ska vara utbildade.

Under Arbete på väg (nivå 1 och 2) lär du dig hur olyckor kan förebyggas, både på större vägar och mindre gator. Utbildningen behandlar hur en vägarbetsplats är organiserad samt hur skyltning och avspärrning ska gå till. Efter genomgången utbildning i Arbete på väg nivå 1 och 2 får du behörighet att arbeta på en vägarbetsplats, även som förare av väghållningsfordon.

Kursinnehåll

  • Definition och beskrivning av vägarbetsplatser
  • Kompetenskrav och behörigheter
  • Klädsel och skyddsanordningar på arbetsplatsen
  • Vägmärken och trafikreglering
  • Märkning och lyktor på arbetsfordon
  • Trafikregler för väghållningsfordon
  • Fordon med skyddsfunktion (TMA)
  • Eget ansvar och riskbedömning

Omfattning: 8 timmar | Intyg: Utbildningsintyg | Pris: 2 400:- per deltagare
Giltighetstid: 5 år (Nivå 1 skall uppdateras efter 15 månader) Ingår: Lunch & utbildningsmaterial
(Priser anges exklusive moms.)

arbete_pa_vag_webb_vit_148x148px-01